Veelgestelde vragen

Hoi

Vragen en antwoorden

 • Hoe vraag ik een AIO-aanvulling aan? (21-12-2010)
  Rond uw 65e verjaardag berekent de SVB hoeveel AOW u krijgt. Als blijkt dat u vanaf uw 65e waarschijnlijk te weinig inkomen heeft, sturen wij u een brief. Hiermee kunt u bekijken of u in aanmerking komt voor bijstand. Als dit het geval is, neem dan contact op met de SVB. U krijgt dan een aanvraagformulier voor een AIO-aanvulling. Ontvangt u al een onvolledig AOW-pensioen en heeft u weinig andere inkomsten of vermogen? Ook dan kunt u contact opnemen met de SVB voor meer informatie en een aanvraagformulier voor de AIO-aanvulling.
 • Wie wordt als kind beschouwd? (21-12-2010)

  Kind
  Uw kind kan een eigen, aangehuwd of pleegkind zijn en hoeft niet op hetzelfde woonadres als u te staan ingeschreven.

  Pleegkind
  Hebt u een pleegkind en krijgt u een pleegoudervergoeding? Dan kunt u alleen kindgebonden budget krijgen als u kinderbijslag krijgt voor uw pleegkind.

  Is uw pleegkind 16 of 17 jaar en krijgt niemand kinderbijslag voor dat kind? Dan kunt u alleen kindgebonden budget krijgen als u uw pleegkind in belangrijke mate onderhoudt.

 • Kan ik een AIO-aanvulling krijgen? (21-12-2010)
  Bent u ouder dan 65 jaar en heeft u een onvolledig AOW-pensioen en weinig ander inkomen? Dan ligt uw inkomen waarschijnlijk onder het sociaal minimum. In dat geval kunt u een beroep doen op een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO) uit de Wet werk en bijstand (WWB). U krijgt een AIO-aanvulling als: • u in Nederland woont. • uw inkomen lager is dan het vastgestelde minimuminkomen. • u niet te veel eigen vermogen heeft.
 • Hoeveel vermogen mag ik hebben met AIO-aanvulling? (21-12-2010)
  Voor een AIO-aanvulling mag uw vermogen niet hoger zijn dan: • € 5.480 als u alleen woont • € 10.960 als u met iemand anders of met een kind (jonger dan 18 jaar) woont. Eigen vermogen is bijvoorbeeld spaargeld en aandelen. Maar ook (een deel van) de waarde van een auto of caravan. Heeft u een eigen huis? Dan kunt u soms wel een AIO-aanvulling krijgen.
 • Hoe lang mag ik met een AIO-aanvulling naar het buitenland? (21-12-2010)
  Met uw AIO-aanvulling mag u maximaal 26 weken per jaar in het buitenland zijn. U mag meerdere keren per jaar buiten Nederland verblijven, zolang u in totaal niet meer dan 26 weken per jaar weg bent. Bent u langer dan 26 weken in het buitenland, dan krijgt u over die periode geen AIO-aanvulling. Heeft u een partner die jonger is dan 65? Dan mag u zelf wél 26 weken per jaar buiten Nederland zijn, maar uw partner niet. Geef uw vakantie altijd door aan de SVB vóórdat u op vakantie gaat.
 • Ben ik verplicht mijn pasgeboren kind op te geven voor de zorgtoeslag? (21-12-2010)

  Nee, u hoeft een pasgeboren kind niet op te geven voor de zorgtoeslag.
  De premie voor de zorgverzekering van iedereen jonger dan 18 jaar wordt betaald door het rijk.
  Wie jonger is dan 18 jaar heeft daarom nooit recht op zorgtoeslag, ook niet als hij of zij kind(eren) heeft. De overheid betaalt dan de premie voor de zorgverzekering, zowel voor de minderjarige ouder als voor het kind.

 • Hoe en waar kan ik hulp vragen bij het regelen van schulden? (21-12-2010)
  Er zijn gemeentelijke en particuliere schuldhulpbureaus.
 • Kan ik tijdens ziekte of zwangerschap ontslagen worden? (21-12-2010)
  Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan als u ziek of zwanger bent. De wet beschermt zieke mensen en vrouwen die zwanger of net bevallen zijn tegen ontslag.
 • Mag ik met mijn re-integratietraject stoppen? (21-12-2010)
  Een re-integratietraject waar u aan bent begonnen, moet u ook afmaken omdat u dat overeengekomen bent. Zomaar stoppen betekent een lagere uitkering, of helemaal geen uitkering meer.
 • Waar kan ik klachten over het re-integratiebedrijf indienen? (21-12-2010)
  Bespreek uw klacht eerste met het re-integratiebedrijf. Als het nodig is, kunt u het ook bespreken met het UWV of de gemeente.
Internet