Rijbewijs

 • Samenvatting

  Deze mag 3 april het origineel van 2 april hebben overschreven

  Voor het besturen van een auto, vrachtwagen, brommer of trekker hebt u een rijbewijs nodig. Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Dan vraagt u bij de gemeente waar u staat ingeschreven uw eerste rijbewijs aan. Ook voor het volgende kunt u terecht bij de gemeente waar u staat ingeschreven:

  • vernieuwen rijbewijs
  • vervangen rijbewijs bij beschadiging
  • omwisselen van een militair of buitenlands rijbewijs

  Jonger dan 18 jaar

  Ben je geslaagd voor je rijbewijs?

  • Dan mag je tot je 18e autorijden samen met een begeleider.
  • Voordat je het rijbewijs aanvraagt, moet je eerst de begeleiderspas aanvragen. Daarna kun je bij de gemeente je rijbewijs aanvragen.

  Omwisselen rijbewijs

  Er zijn 2 rijbewijzen die u om kunt wisselen.

  • Militair rijbewijs
  • Buitenlands rijbewijs

  Eigen verklaring

  De Eigen verklaring is een formulier met vragen over uw geestelijke en lichamelijke gezondheid. Deze verklaring moet u invullen voordat u rijexamen gaat doen. Ook in bepaalde andere situaties moet u de verklaring invullen, bijvoorbeeld als u 75 jaar of ouder bent of bij een rijbewijs in de categorie C of D.

  Meestal vraagt de rijschool de Eigen verklaring voor u aan, maar u kunt de Eigen verklaring ook zelf online kopen en invullen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Als u dit prettiger vindt, kunt u een papieren verklaring kopen bij uw gemeente.

 • Voorwaarden

  Eerste aanvraag

  Rijbewijs voor jongere onder 18 jaar

  Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je soms al eerder je rijbewijs halen. Meer informatie vind je bij 2toDrive.

  Vernieuwen / verlengen

  Geldigheid rijbewijs

  Een nieuw rijbewijs is 10 jaar geldig. Er zijn enkele uitzonderingen:

  • Rijbewijs voor vrachtwagen of bus: 5 jaar geldig.
  • U bent tussen de 65 en 70 jaar: rijbewijs geldig tot 75e verjaardag.
  • U bent ouder dan 70 jaar: rijbewijs 5 jaar geldig.
  • U bent medisch gekeurd vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking: Het rijbewijs geldt korter dan 10 jaar, omdat het CBR heeft bepaald dat u geschikt bent om te rijden voor bepaalde tijd.

  Medische keuring

  In bepaalde situaties moet u eerst medisch gekeurd worden voordat u uw rijbewijs kunt vernieuwen / verlengen:

  • Uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. Daarna moet u elke 5 jaar gekeurd worden.
  • U wilt een nieuw rijbewijs voor vrachtwagen of bus (categorie C of D).
  • U hebt een lichamelijke of geestelijke beperking.

  Hebt u vóór uw rijexamen twijfels over uw medische geschiktheid? Stuur dan een formulier Eigen Verklaring in vóórdat u begint met rijlessen. Dit kan onnodige kosten voor de lessen voorkomen.

  Start uw medische keuring ruim voordat uw rijbewijs verloopt. Begint u niet op tijd? Dan kan het zijn dat uw rijbewijs verloopt terwijl u nog niet gekeurd bent. U mag dan (tijdelijk) niet rijden.

  Let op: Ook bij een geslachtswijziging moet een nieuw rijbewijs worden aangevraagd. Hoewel rijbewijzen niet het geslacht van de houder vermelden, wordt het geslacht wel geregistreerd in het Centraal Rijbewijzenregister. Doordat het nieuwe geslacht zoals vermeld in de Basisregistratie Personen (BRP) niet meer gelijk is aan het (oude) geslacht in het Rijbewijzenregister, verliest het rijbewijs zijn geldigheid.

  Omwisselen

  Militair rijbewijs

  Een Nederlands militair rijbewijs kan worden omgewisseld voor een normaal Nederlands rijbewijs.

  Hebt u wel al een normaal rijbewijs, maar met minder categorieën dan uw militair rijbewijs? Dan kunnen de categorieën van uw militair rijbewijs (meestal C en D) ook worden omgewisseld.

  Bij de gemeente kunt u een aanvraag doen om uw militair rijbewijs om te wisselen.

  Buitenlands rijbewijs

  Met een buitenlands rijbewijs kunt u maar een bepaalde periode in Nederland blijven rijden. Daarna moet u een Nederlands rijbewijs hebben.

  U kunt daarom uw buitenlands rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Of dit kan, hangt af van het land waar uw rijbewijs afgegeven is. Ook moet uw buitenlands rijbewijs nog geldig zijn.

  Bij de gemeente kunt u een aanvraag doen om uw buitenlands rijbewijs om te wisselen.

  Rijbewijs uit landen geschikt voor omwisselen

  Omwisselen kan alleen als uw rijbewijs uit een land komt dat genoemd wordt op de volgende lijsten:

  Medische keuring

  In bepaalde gevallen moet u eerst medisch gekeurd worden. Dit is in ieder geval zo als u een rijbewijs hebt dat niet uit een land van de EU/EVA komt.

  Moet u gekeurd worden? Vul dan eerst een Eigen verklaring in. U kunt deze kopen via Mijn CBR of bij de gemeente. U stuurt het formulier naar het CBR. Het CBR stuurt u een brief waarin staat of u geschikt bent om te rijden. Daarna kunt u uw rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

  Eigen verklaring

  Eigen verklaring personen jonger dan 75

  In de volgende gevallen hebt u een Eigen verklaring nodig:

  Eigen verklaring personen ouder dan 75

  • U hebt de Eigen verklaring altijd nodig als u ouder bent dan 75 jaar.
  • Bent u ouder dan 70 jaar en verloopt uw rijbewijs na uw 75e verjaardag? Dan hebt u ook de Eigen verklaring nodig.

  Eigen verklaring rijbewijs C of D

  Wilt u een rijbewijs in de categorie C of D? Dan hebt u altijd een Eigen verklaring nodig. Ook als u uw rijbewijs wilt verlengen.

 • Gang van zaken

  Aanvragen / vernieuwen / verlengen / vervangen bij beschadiging

  • U vraagt uw rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente.
  • Meestal ligt het rijbewijs na 5 werkdagen klaar bij de gemeente. Kunt u hier niet op wachten? Doe dan een spoedaanvraag.
  • U moet uw rijbewijs persoonlijk komen afhalen.
  • Haal uw rijbewijs binnen 3 maanden op. Daarna vervalt uw rijbewijs en moet u een nieuwe aanvragen.

  Jonger dan 18 jaar

  • Vraag eerst de begeleiderspas aan.
  • Hierna kun je het rijbewijs persoonlijk aanvragen bij de gemeente.
  • Meestal ligt het rijbewijs na 5 werkdagen klaar bij de gemeente. Kun je hier niet op wachten? Doe dan een spoedaanvraag.
  • Je moet het rijbewijs persoonlijk komen afhalen.
  • Haal het rijbewijs binnen 3 maanden op. Daarna vervalt je rijbewijs en moet je een nieuwe aanvragen.

  Kwijt of gestolen

  • U vult een verklaring van vermissing in bij de gemeente en vraagt gelijk daarna persoonlijk een nieuw rijbewijs aan.
  • U vult een formulier in waarin u uitlegt hoe u het oude document bent kwijtgeraakt.
  • Neem het proces-verbaal van de politie mee als u uw rijbewijs in het buitenland bent kwijtgeraakt.
  • U moet uw rijbewijs persoonlijk komen ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na uw aanvraag.

  Aangifte doen bij diefstal

  Is uw rijbewijs gestolen? Doe meteen aangifte bij de politie. Dit is handig als u verzekerd bent tegen diefstal en dit moet kunnen aantonen.

  Aangifte doen in het buitenland

  Bent u uw rijbewijs in het buitenland kwijtgeraakt? Doe meteen aangifte bij de plaatselijke politie. In Nederland hoeft u als u terugkomt uit het buitenland geen aangifte meer te doen bij de politie. Met het buitenlandse proces-verbaal kunt u bij de gemeente een verklaring van vermissing invullen en een nieuw rijbewijs aanvragen.

  Omwisselen

  Militair rijbewijs

  Voordat u uw militaire rijbewijs bij de gemeente kunt omwisselen, moet u een Verklaring van geschiktheid aanvragen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

  Het is mogelijk om deze verklaring online in te vullen bij het CBR. Voordeel hiervan is dat u de status van uw aanvraag bij het CBR kunt blijven volgen. Het aanvragen gaat via Mijn CBR. Hiervoor hebt u wel uw DigiD nodig.

  U kunt ook bij de gemeente een Eigen Verklaring ophalen. Deze verklaring vult u in en stuurt u, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, op naar het CBR.

  Buitenlands rijbewijs

  • U gaat persoonlijk naar de gemeente.
  • U vraagt om een formulier Aanvraag omwisseling voor Nederlands rijbewijs.
  • U vult het formulier (indien nodig verder) in en controleert de voorgedrukte gegevens.
  • U geeft alle benodigde documenten.

  Eigen verklaring

  • U koopt het formulier Eigen verklaring bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) via Mijn CBR, vult het online in en stuurt het op. U kunt het formulier ook bij uw rijschool kopen of bij de gemeente.
  • Het CBR beoordeelt uw verklaring.
  • U ontvangt een brief waarin staat of het CBR u geschikt vindt om te rijden. Afhankelijk daarvan kunt u wel/geen rijbewijs aanvragen bij de gemeente.
 • Meenemen

  Aanvragen rijbewijs

  • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument
  • een pinpas (of contant geld) om te betalen
  • Ben je jonger dan 18 jaar? Neem dan een begeleiderspas mee

  Vernieuwen / verlengen

  • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • uw oude rijbewijs
  • een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument (als uw oude rijbewijs niet meer geldig is)
  • pinpas (of contant geld) om te betalen

  Vervangen bij beschadiging

  • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • uw beschadigde of onleesbare rijbewijs
  • pinpas (of contant geld) om te betalen

  Kwijt of gestolen

  • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument
  • eventueel het buitenlandse proces-verbaal als u uw rijbewijs in het buitenland bent kwijtgeraakt
  • pinpas (of contant geld) om te betalen

  Omwisselen

  Militair rijbewijs

  • uw vorige rijbewijs (indien van toepassing)
  • een geldig identiteitsbewijs
  • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • verklaring van geschiktheid van het CBR
  • een pinpas (of contant geld) om te betalen

  Buitenlands rijbewijs

  • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument
  • uw buitenlands rijbewijs
  • als u deze hebt: de brief van het CBR waarin staat dat u geschikt bent om te rijden
  • een pinpas (of contant geld) om te betalen
 • Achtergrond

  Vernieuwen / verlengen / vervangen bij beschadiging / kwijt of gestolen

  Meestal kunt u uw rijbewijs na 5 werkdagen afhalen bij de gemeente. Hebt u een spoedaanvraag gedaan? Dan kunt u het rijbewijs meestal al de volgende werkdag ophalen.

  Omwisselen militair rijbewijs

  Na 6 tot 13 weken krijgt u schriftelijk bericht van het CBR. Dan kunt u een afspraak maken met de gemeente om het militair rijbewijs om te wisselen.

  Meestal kunt u uw rijbewijs na 5 werkdagen afhalen bij de gemeente. Hebt u een spoedaanvraag gedaan? Dan kunt u het rijbewijs meestal al de volgende werkdag ophalen.

  Omwisselen buitenlands rijbewijs

  • De gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
  • De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente.

  Eigen verklaring

  Nadat het CBR uw Eigen verklaring heeft ontvangen, krijgt u zo snel mogelijk schriftelijk reactie. Het CBR doet er alles aan om binnen 4 weken te reageren.

 • Tips

  Aanvragen rijbewijs

  Soorten rijbewijs

  • motorrijbewijs (categorie A1, A2, A)
  • brommerrijbewijs (AM)
  • autorijbewijs (B)
  • rijbewijs auto met aanhanger (BE, B+)
  • vrachtwagenrijbewijs (C, C1, CE, C1E)
  • busrijbewijs (D, D1, D1E, DE)
  • trekkerrijbewijs (T)

  Net uw rijbewijs gehaald? Let op!

  Voor beginnende bestuurders gelden de eerste 5 jaar strenge regels.

  Meer informatie is verkrijgbaar via Rijbewijs.nl.

  Jonger dan 18 jaar

  Net je rijbewijs gehaald? Let op!

  Was je 17 toen je je autorijbewijs haalde? Dan zijn er de eerste 7 jaar strenge regels. Bij het CBR vind je meer informatie over het beginnersrijbewijs.

  Heb je voordat je je autorijbewijs haalde ook op een brommer gereden? Dan tellen zware overtredingen op de brommer ook mee voor het beginnersrijbewijs.

  Militair rijbewijs

  Gaat het bij de omwisseling om een categorie-uitbreiding? Dan moet u de volgende documenten meenemen:

  • het eerder afgegeven rijbewijs;
  • een pasfoto;
  • een verklaring van rijvaardigheid voor elke categorie waarop de aanvraag betrekking heeft en waarvoor het eerder afgegeven rijbewijs niet geldig is. Deze verklaring mag niet langer dan zes maanden voor de aanvraag zijn afgegeven. Bovendien moet de verklaring aan het militair rijbewijs vastzitten;
  • een verklaring van geschiktheid voor elke categorie waarop de aanvraag betrekking heeft en waarvoor het eerder afgegeven rijbewijs geldig is. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

  Buitenlands rijbewijs

  Rijden met een buitenlands rijbewijs

  Met een geldig buitenlands rijbewijs mag u een bepaalde tijd in Nederland blijven rijden. Dit hangt af van het land waar uw rijbewijs is afgegeven.

  Hebt u een rijbewijs uit een van de landen van de EU of EVA? Dan kunt u nog tot 10 jaar na afgifte van het rijbewijs ermee blijven rijden in Nederland. Voor een rijbewijs dat is afgegeven op of na 19 januari 2013 is dit zelfs 15 jaar. Is uw rijbewijs al ouder dan 9 jaar? Dan mag u er nog 2 jaar mee blijven rijden in Nederland. De 2 jaar gaan in op de datum van inschrijving in een Nederlandse gemeente.

  Hebt u een rijbewijs uit een land buiten de EU/EVA of uit de voormalige Nederlandse Antillen? Dan kunt u hiermee nog maximaal 185 dagen blijven rijden. De periode gaat in op de datum dat u zich inschrijft in een Nederlandse gemeente. In deze periode moet u een Nederlands rijbewijs aanvragen.

  Kijk voor meer informatie hierover bij de RDW.

  Eigen verklaring

  Hebt u vóór uw rijexamen twijfels of vragen over uw medische geschiktheid? Dan stuurt u een Eigen verklaring in vóórdat u begint met rijlessen. Dit kan onnodige kosten voor de lessen voorkomen.

  Start uw medische keuring ruim vóórdat uw rijbewijs verloopt. Begint u niet op tijd? Dan kan het zijn dat uw rijbewijs verloopt terwijl u nog niet gekeurd bent. U mag dan (tijdelijk) niet rijden.

 • Synoniemen

  vernieuwing rijbewijs; verlenging rijbewijs; vervanging rijbewijs; omwisseling rijbewijs; vernieuwen; verlengen; vervangen; rijvaardig; rijvaardigheid; bromfietsrijbewijs; groot rijbewijs; autorijden; motorrijden; bromfiets; brommobiel; scooter; snorfiets; vrachtwagenchauffeur; buschauffeur; chauffeur; rijgeschikt; rijbewijscategorie; categorie; verlengen; schade; bekrast; versleten; vervanging; vernieuwing; diefstal; verlies; verloren; kwijtgeraakt; vermissing; rijbewijsaanvraag; Eigen verklaring; verklaring van rijvaardigheid; rijbewijs eigen verklaring; verklaring van geschiktheid; rijgeschiktheid; geschiktheid; rijbewijs aanvragen; medische beoordeling; medische keuring; geneeskundig verslag; militair rijbewijs; militair; rijvaardigheidsbewijs; driving licence; permis de conduire; carnet de conducir; führerschein; patente di guida; verstrekken rijvaardigheidsbewijs; omwisseling; trekkerrijbewijs; beginnerrijbewijs; jongerenrijbewijs; coach;

 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Internet