Aanschrijving door de gemeente

 • Formulieren

 • Samenvatting

  De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie. Overtreedt u wettelijke regels? Dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving. Doet u niets? Dan doet de gemeente het voor u. De kosten zijn dan ook voor u. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan u ook een dwangsom laten betalen. Dit betekent dat u moet betalen als u de overtreding niet op tijd ongedaan maakt.

  Op welke overtredingen let de gemeente?

  • bouwen zonder omgevingsvergunning
  • gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan
  • illegaal houden van dieren
  • op een verkeerde manier huisvuil aanbieden

  interne text

 • Gang van zaken

  U overtreedt zelf een wettelijke regel

  U krijgt een brief van de gemeente. Daarin vraagt zij u de overtreding ongedaan te maken (een vooraanschrijving). Bent u het niet eens hiermee? Dan legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. Dit heet een zienswijze. Deze zienswijze stuurt u naar de gemeente.

  Daarna krijgt u van de gemeente een definitief besluit. Hierin vraagt de gemeente u opnieuw om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een definitief handhavingsbesluit. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. U moet dan wel al de overtreding ongedaan maken.

  Bestuursdwang of dwangsom voorkomen

  Wilt u niet dat de gemeente de overtreding ongedaan maakt (bestuursdwang)? Of wilt u niet dat u moet betalen omdat u het niet zelf oplost (dwangsom)? Dan kunt u het volgende doen:

  • U kunt de rechter vragen om een voorlopige uitspraak. Dit kunt u alleen doen als u bezwaar hebt gemaakt.
  • U kunt vragen om uitstel. De gemeente doet dan pas iets nadat zij beslist heeft op uw bezwaar.

  Iemand anders overtreedt een wettelijke regel

  Wilt u dat de gemeente iets doet aan een overtreding door iemand anders? Dan meldt u dit bij de gemeente. U kunt de gemeente meteen vragen om deze persoon een aanschrijving te sturen. Dit heet een verzoek tot handhaving.

 • gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  verklaring
 • Synoniemen

  toezicht; controle; optreden van de gemeente; aanzegging; illegaal; illegale bouw; constructie fout; herstellen van schade; opgelegd; verplichting; dwang; gemeentelijke dwang; afbreken; neer halen; corrigeren; bijstellen; handhaving; bestuursdwangaanschrijving; dwangsomaanschrijving; begunstigingstermijn; vooraankondiging;

 • Wetgeving

 • Knip

  doorverwijzing
 • Werkinstructies

  # Actie of Vraag Vervolg
  1 Aanmelding belanghebbende  
  2 Heeft de belanghebbende een aanschrijving van de gemeente ontvangen? Ja => Vakafdeling
  Nee => Stoppen
 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

Internet