@Pink | BGB | Bezwaar gemeentelijke belasting

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-08-2014
Soort bekendmaking: Bouwvergunning
Tegen de hierboven genoemde besluiten kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen.
Internet